ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนิสา คำมูล
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของโครงสร้างทางภูมิทัศน์แบบการเกษตรเข้มข้นต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณลุ่มน้ำย่อยแม่สะมาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Impact of landscape structure of intensive agriculture on soil fertility in Mae Samat Sub-watershed, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง การประเมินภูมิทัศน์;ปฐพีวิทยา;ภูมิทัศน์;ระบบเกษตรกรรม
จำนวนหน้า ก-ญ, 116 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [103]-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551