ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมศักดิ์ จีรัตน์
ชื่อเรื่อง ผลของปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพต่อการเติบโตของพืชและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน = Effects of bio-organic fertilizer on plant growth and changes in some soil properties
หัวเรื่อง พืช -- การเจริญเติบโต;พืช -- ปุ๋ย;ปุ๋ยอินทรีย์;ดิน
จำนวนหน้า ฒ, 74 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;บรรณานุกรม: แผ่น 43-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549