ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อิศเรส เทียนทัด
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้หอมของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ตามธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of natural Bacillus thuringiensis for controling beet armyworm, spodoptera exigua (Hubner) in Chiang Mai ญrovince
หัวเรื่อง แมลงศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา;หนอนกระทู้หอม -- การควบคุม;แบคทีเรีย
จำนวนหน้า 82 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากีฏวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชากีฏวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552