ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐพร จันทะ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ลักษณะความต้านทานของมอดหัวป้อมต่อสารไซเปอร์เมทรินโดยเทคนิคทางอณูพันธ์ศาสตร์ = Analysis of cypermethrin resistance traits of lesser grain borer (Rhyzopertha dominica (Fabricius)) using a molecular technique
หัวเรื่อง ข้าว -- โรคและศัตรูพืช;มอดหัวป้อม
จำนวนหน้า ญ, 48 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากีฏวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชากีฏวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 39-42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554