ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อังคณา พวงเงินมาก
ชื่อเรื่อง ความแตกต่างระหว่างอาการขาดธาตุสังกะสีของส้มโชกุนปลอดโรคและส้มโชกุนที่เป็นโรคกรีนนิ่งที่ปลูกแบบไม่ใช้ดิน = Difference between zinc deficiency and greening symptoms of Shogun citrus planted in soilless cultures
หัวเรื่อง ส้ม -- โรคและศัตรูพืช;ส้ม -- การเจริญเติบโต;ส้มโชกุน -- โรคและศัตรูพืช;ธาตุอาหารพืช
จำนวนหน้า ก-ญ, 61 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 45-48
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549