ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามาศ ปินทุกาศ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adoption pesticide-free vegetable production in Chor Lae Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ผักปลอดสารพิษ -- การปลูก;ผักปลอดสารพิษ -- การผลิต;เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลช่อแล
จำนวนหน้า ฏ, 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552