ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภา รันดาเว
ชื่อเรื่อง การจำแนกเขตเกษตรน้ำฝนบนที่ดอนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกพืช สุภา รัตดาเว
หัวเรื่อง เกษตรที่สูง -- เชียงใหม่;เกษตรน้ำฝน -- เชียงใหม่;เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 88 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531