ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โชติวิทย์ ธัมโรฒ
ชื่อเรื่อง ระยะเวลาในการเก็บรักษาและระดับความชื้นของตู้ฟักที่เหมาะสมต่ออัตราการฟักออก รวมทั้งสมรรถภาพการผลิตของลูกนกกระจอกเทศ = Optimum stroage time and humidity of incubator on hatchability as well as performance of ostrich chicks
หัวเรื่อง นกกระจอกเทศ -- ไข่ -- การฟัก;เครื่องฟักไข่;ไข่ -- การฟัก -- เครื่องจักรกล;นกกระจอกเทศ -- การเลี้ยง
จำนวนหน้า ณ, 84 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549