ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชนิตา วัฒนมาลา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง ในตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors relating to farmers' participation in Tung Dok Buatong tourism site management in Mae U Kor Sub - district, Khun Yuam District, Mae Hong Son province
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ;เกษตรกร -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน);ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ก-ฎ, 94 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549