ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรสุดา ชุนห์ลือชานนท์
ชื่อเรื่อง ผลของความเป็นกรด-ด่าง และอินทรีย์วัตถุต่อการสลายตัวของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในดินชุดโคราช = Effects of soil pH and organic matter on organophosphate degradation in Korat soil series
หัวเรื่อง ออร์กาโนฟอสเฟต -- การย่อยสลายทางชีวภาพ;ยาฆ่าแมลง -- การย่อยสลายทางชีวภาพ;ดุลกรด-ด่าง;อินทรียวัตถุ
จำนวนหน้า ก-ฐ, [69] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [54]-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549