ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชลธิชา พืชสิงห์
ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดโอลิโกเปปไทด์จากรังไหมเหลืองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน = Hypoglycemic effects of oligopeptides extract from bombyx mori cocoon on streptozotocin-induced diabetic rats
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Anatomy;Hypoglycemic Agents;Oligopeptides;CSTI protein, Bombyx mori;รังไหม;สารสกัด;เบาหวาน;น้ำตาลในเลือด
จำนวนหน้า ฒ, 93 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขากายวิภาคศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบํณฑิต (สาขากายวิภาคศาสตร์). - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555