ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิพวรรณ ยะสง่า
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการตายของเซลล์ของเนื้อเยื่อตัวอ่อนชักนำโดยฮอร์โมนจูวีไนล์และเอดไดโซนในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) = Programmed cell death of larval tissues induced by juvenile hormone and ecdysone in the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis)
หัวเรื่อง หนอนเยื่อไผ่;เซลล์;ฮอร์โมนจูวีไนล์
จำนวนหน้า 108 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549