ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพรรณี พรมเทพ
ชื่อเรื่อง การชักนำการกลายพันธุ์ข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa var. indica) โดยการประยุกต์ลำไอออนพลังงานต่ำ = Mutational induction in purple glutinous rice (Oryza sativa var. indica) by low energy ion beam application
หัวเรื่อง ข้าวเหนียวดำ -- การกลายพันธุ์;ข้าว -- การกลายพันธุ์;ข้าวเหนียวดำ -- การขยายพันธุ์;การขยายพันธุ์พืช;ไอออนบีม
จำนวนหน้า 89 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549