ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนทรี กรโอชาเลิศ
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของไบรโอไฟต์ที่หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of bryophytes at Khun Chang Khian village, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province
หัวเรื่อง ไบรโอไฟต์;ความหลากหลายทางชีวภาพ;อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
จำนวนหน้า ฐ, 181 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 170-175
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549