ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรานต์นภัส ฟ้าประทานชัย
ชื่อเรื่อง การทดสอบความเป็นพิษของสาหร่าย Microcystis aeruginosa ต่อปลานิล Oreochromis niloticus = Toxicological test of microcystis aeruginosa on nile tilapia (Oreochromis niloticus)
หัวเรื่อง สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน;สาหร่าย -- พิษ;ปลานิล -- การทดลอง
จำนวนหน้า ฏ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549