ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รักชนก ชยุตม์กุล
ชื่อเรื่อง การสำรวจถิ่นที่อยู่อาศัยของกวางผาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Habitat survey of nemorhedus griseue in Omkai wildlife sanctuary, Chiang Mai province by geographic information system
หัวเรื่อง กวางผา -- เชียงใหม่;กวางผา -- ธรรมชาติและความเป็นอยู่;เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย
จำนวนหน้า ฎ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [66]-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549