ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศาสตรา ลาดปะละ
ชื่อเรื่อง การถ่ายโอนสารพันธุกรรมเข้าสู่ยีสต์(Saccharomyces cerevisiae)โดยเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำ = Genetic transfer into yeast (Saccharomyces cerevisiae) by low energy ion beam technique
หัวเรื่อง ยีสต์;การแปลงยีน;ไอออนบีม
จำนวนหน้า ฐ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549