ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิลาสินี วงศ์ใหญ่
ชื่อเรื่อง ปริมาณจิบเบอเรลลินและไซโตไคนินที่เกิดภายในยอดลำไยพันธุ์ดอก่อนการออกดอก = Endogenous gibberellins and cytokinins contents in shoot apex of longan (Dimocarpus Longan Lour. var. Dor)
หัวเรื่อง ลำไย -- การออกดอก;จิบเบอเรลลิน;ลำไย -- พันธุ์ดอ;ฮอร์โมนพืช;ไซโตไคนิน
จำนวนหน้า ฎ, 77 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549