ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุกิจ ทองแบน
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ 9',10'-ไดไฮโดร-5-โบรโม-สไปโร[3-ไซโคลเพนทีน-1,11'-(9,10)- อีธาโนแอนทราซีน]-2-โอน ซึ่งเป็นสารที่มีศักยภาพเป็นสารต้นตอของอนุพันธ์ไซโคลเพนทีโนน = Synthesis of 9',10'-dihydro-5-bromo-spiro[3-cyclopenten-1-,11'-(9,10)-ethanoanthracene]-2-one, a potential agent to be a precursor of cyclopentenone derivatives
หัวเรื่อง ไซโคลเพนทีโนน;เคมีวิเคราะห์
จำนวนหน้า ฐ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [129]-131
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549