ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พันธ์ศักดิ์ นิ่มจรรยา
ชื่อเรื่อง วุฒิภาวะทางการเมืองของบุคคลอายุ 18-19 ปี ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง เยาวชน -- กิจกรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่;วัยรุ่น -- กิจกรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่;การเลือกตั้ง
จำนวนหน้า ญ, 94 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: [79]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539