ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมฤต ศรีพิชญาการ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม : กรณีศึกษาโครงการขยายถนนในชุมชนวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ = State and society rdlation : a case study of roads espansion project in The Wat Ket Community, Chiang Mai Municipality
หัวเรื่อง เทศบาลนครเชียงใหม่;ถนน -- แง่สังคม -- เชียงใหม่;รัฐ;ชุมชนวัดเกต
จำนวนหน้า ฏ, 184 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [125]-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554