ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นาคร มุกุระ
ชื่อเรื่อง รูปแบบของรัฐบาลและการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย ระหว่างปี 1960-1990
หัวเรื่อง การเมืองเปรียบเทียบ;รัฐบาล -- ไทย;รัฐบาล -- อินโดนีเซีย;ไทย -- การเมืองและการปกครอง;อินโดนีเซีย -- การเมืองและการปกครอง
จำนวนหน้า 99 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;มีบรรณานุกรม
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539