ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทศพร กสิกรรม
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทางจิตวิทยาในการดำเนินนโยบายต่างประเทศกับมหาอำนาจตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีราชอาณาจักรสยามและพม่า
หัวเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- แง่จิตวิทยา;ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- คริสตศวรรษที่ 19;ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า;พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
จำนวนหน้า 169 หน้า
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;มีบรรณานุกรม
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539