ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประจัญ ปัญญาแก้ว
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนวรัฐพัฒนาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่แบบยกทีม ปี 2538
หัวเรื่อง กลุ่มนวรัฐพัฒนา;สมาชิกสภาเทศบาล;เทศบาล -- เชียงใหม่;การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 131 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539