ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปวีณ ทองสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง ความร่วมมือของประชาชนกับประสิทธิผลการปราบปรามยาบ้าของตำรวจในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- เชียงราย;ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;ตำรวจ -- เชียงราย
จำนวนหน้า ญ, 96 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544