ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชรพล ลัดพลี
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ ที่มีอายุ 18-20 ปี ในการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2538
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา;มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา;การเลือกตั้ง;นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
จำนวนหน้า 97 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539