ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมชาย บริสุทธิ์
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของข้าราชการกรมป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อบทบาทขององค์กรเอกชนในการโต้แย้งนโยบายการจัดการป่าของรัฐ
หัวเรื่อง การจัดการป่าไม้ -- นโยบายของรัฐ;การจัดการป่าไม้ -- เชียงใหม่;นโยบายป่าไม้ -- เชียงใหม่;ข้าราชการกรมป่าไม้ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 97 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543