ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุสรณ์ ธงไชย
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ในช่วง คศ.1981-1990
หัวเรื่อง การเมืองเปรียบเทียบ;รัฐศาสตร์;ไทย -- การเมืองและการปกครอง;ฟิลิปปินส์ -- การเมืองและการปกครอง
จำนวนหน้า ญ, 88 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539