ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โกเมศ เจริญกาญจน์
ชื่อเรื่อง สภาวะและผลกระทบของการไร้ที่ทำกินของชาวนาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ชาวนา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ;ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ปัญหาและข้อพิพาท -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);การถือครองที่ดิน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 82 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539