ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โกศล ริยะป่า
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
หัวเรื่อง สฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล, 2451-2506;ผู้นำทางการเมือง -- ไทย;ผู้นำทางเศรษฐกิจ -- ไทย;ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ฌ, 80 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546