ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Biegler, Brian
ชื่อเรื่อง Clonal distribution of neuroantigen-specific T-cell populations in multiple sclerosis and phenotype of primary T cells with reduced expression of CD147 = การกระจายตัวจากการโคลนของประชากรที-เซลล์ที่จำเพาะต่อนิวโรแอนติเจนในโรคมัลติเปิลสเคลอโรซิสและคุณลักษณะของไพรมารีทีเซลล์ที่ถูกลดการแสดงออกของโมเลกุลซีดี147 Brian Biegler
หัวเรื่อง Cells;Cytology
จำนวนหน้า xv, 120 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biomedical Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biomedical Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 97-118
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012