ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจนศิริ จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ดต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง กำนัน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);ผู้ว่าราชการจังหวัด -- การเลือกตั้ง;ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
จำนวนหน้า ฉ, 216 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 184-193
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538