ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพิชฌาย์ ปัญญา
ชื่อเรื่อง การตอบสนองของรัฐบาลลาวต่อการลงทุนของจีนในภาคบริการในเมืองน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Response of the Lao Government to Chinese investment in service sector in Namtha District, Luang Namtha Province, The Lao Peoples Democratic Republic
หัวเรื่อง การลงทุน -- ลาว;ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ;ลาว -- ภาวะเศรษฐกิจ;ลาว -- การเมืองและการปกครอง;ลาว -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- จีน
จำนวนหน้า ฑ, 213 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-174
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555