ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นรเศรษฐ์ บุญชู
ชื่อเรื่อง ปัญหาการประสานงานการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่และการรับนักศึกษาเพิ่ม = Coordination problems in the educational planning of Chiang Mai University : A case study of the opening of new program and the additional number of student admission
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การรับนักศึกษา;การประสานงาน;การศึกษา -- การบริหาร;หลักสูตร
จำนวนหน้า ญ, 173 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 146-150
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538