ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชำนาญ วรรลยางกูร
ชื่อเรื่อง นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาเด็กใช้ยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีของเด็กวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ยาเสพติด -- นโยบายของรัฐ;ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่;วัยรุ่น -- เชียงใหม่;เด็ก -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 185 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 130-133
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538