ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไชยรัตน์ โครุบล
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของข้าราชการกับภาวะสินเชื่อธนาคาร : กรณีศึกษาสินเชื่อ กรุงไทยธนวัฎ จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง เงินกู้;สินเชื่อ -- เชียงใหม่;ข้าราชการ -- เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ;โครงการกรุงไทยธนวัฏ
จำนวนหน้า ฏ, 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 129-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536