ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรพล จันทร์ทรงกลด
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมต่อการกระทำวิสามัญฆาตกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ฆาตกรรม -- เชียงใหม่;ตำรวจ -- เชียงใหม่;ข้าราชการ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541