ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิทยา วัชระเกียรติศักดิ์
ชื่อเรื่อง ปัญหาจีนฮ่ออพยพภายใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง ชาวจีน -- แม่สาย (เชียงราย);ผู้ลี้ภัยชาวจีน -- แม่สาย (เชียงราย);จีนฮ่อ
จำนวนหน้า ฑ, 183 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 119-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539