ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงนภัส รัฐผไท
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวเรื่อง ครู -- เชียงใหม่;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่;ผู้ว่าราชการจังหวัด -- การเลือกตั้ง
จำนวนหน้า ฑ, 173 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538