ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทรงวิทย์ ศรีอ่อน
ชื่อเรื่อง ปัญหาชนกลุ่มน้อยในรัฐฉาน และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า
หัวเรื่อง ชนกลุ่มน้อย -- รัฐฉาน (พม่า);ไทย -- ปัญหาชายแดน;พม่า -- ปัญหาชายแดน;ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า;พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
จำนวนหน้า ฎ, 150 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538