ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจพล เปรมปรีดา
ชื่อเรื่อง ทหารกับการสืบทอดอำนาจทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
หัวเรื่อง คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ;ทหาร -- กิจกรรมทางการเมือง;ไทย -- การเมืองและการปกครอง, 2534-2535
จำนวนหน้า 147 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536