ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุทธพงษ์ พวงทอง
ชื่อเรื่อง ความร่วมมือทางการทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐ : กรณีศึกษาการฝึกคอบร้าโกลด์
หัวเรื่อง คอบร้าโกลด์;ไทย -- ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา;ไทย -- กองทัพบก;สหรัฐอเมริกา -- กองทัพบก
จำนวนหน้า ฎ, 143 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536