ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารึก ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อการสอบสวนของตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการลักพาตัวบุคคลที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนตุลาคม 2535
หัวเรื่อง ตำรวจ -- เชียงใหม่;การสอบสวน;สื่อมวลชน;การลักพา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 212 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538