ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษณะ พินิจ
ชื่อเรื่อง ชนชั้นนำท้องถิ่นกับการประนอมข้อพิพาทในหมู่บ้าน : กรณีศึกษากิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ชนชั้นสูง -- แแม่ออน (เชียงใหม่);ความขัดแย้งทางสังคม;ชนชั้นในสังคม;ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่. กิ่งอำเภอแม่ออน
จำนวนหน้า ญ, 115 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539