ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัฒนา สุเทนะ
ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบใหม่ ของครูประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง;การเลือกตั้ง;โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่;ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544