ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรุณี กาสยานนท์
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นของประชาชนในเมืองและชนบทในจังหวัดพิษณุโลก = A Comparative study of the national and local political participation of the people in the urban and the rural areas of Phitsanulok Province
หัวเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- พิษณุโลก;การเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ญ, 112 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 102-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548