ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนะสาร พลายโถ
ชื่อเรื่อง ความร่วมมือระหว่างตำรวจท้องถิ่นกับยามหมู่บ้านจัดสรร ในการรักษาความปลอดภัย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ตำรวจ -- เชียงใหม่;การรักษาความปลอดภัย;บ้านจัดสรร;อาชญากรรม
จำนวนหน้า ฎ, 152 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536