ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รณพพัณณ์ กปิตถัย
ชื่อเรื่อง การเกษียณอายุของบุคลากรสายอาจารย์ : ศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การเกษียณอายุ;ข้าราชการ -- การเกษียณอายุ;อาจารย์มหาวิทยาลัย -- การเกษียณอายุ;สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่;สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฉ, 118 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [96]-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539