ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันชัย จงสุทธนามณี
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงรายต่อคณะเทศมนตรี
หัวเรื่อง คณะเทศมนตรี;เทศบาล -- เชียงราย;เชียงราย -- การเมืองและการปกครอง;เชียงราย -- ประชากร -- ทัศนคติ
จำนวนหน้า ณ, [91] แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89-91]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538