ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ งามแปง
ชื่อเรื่อง การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Transfer health center to local administration organization : a case study of Mae Tang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สถานีอนามัย -- การบริหาร;องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- แม่แตง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 185 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [80-82]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552